יש לך 0 מוצרים בסל הקניות
  |    |  אודות  |  יצרת קשר  |  התחבר | משתמש חדש  |  אורח/ת  |  מעקב הזמנות 054-2196060  |   סל קניות ()

אנו מברכים על כניסתכם לאתר המקוון "אינדיין סטור"  www.indian-store.co.il (להלן: "האתר").

 השימוש באתר כפוף לקריאתו ולהסכמתו של כל גולש לתנאי תקנון זה. בעלי האתר הינם ראגה גלובל טרידיינג מרח' התבור 6, מושב שער אפרים.

פעילות מכירת מוצרי המזון בהתאם להנחיות ולנהלי משרד הבריאות .

השימוש באתר, בתכניו, בשירותים וברכישת המוצרים תעשה בכפוף למופיע במסמך זה ובהתאם להנחיות המופיעות באתר עצמו. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לגברים ונשים כאחד. בכל מקום בתקנון בו מופיעה המילה ”חברה”, תהא הכוונה בנוסף גם לאתר, לשירותים הניתנים באתר, לעובדי האתר, עובדי החברה וכל בעל תפקיד באתר בחברה. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר וכל מה שתמצא החברה לנכון ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. המשתמש לא יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

המחירים באתר

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ. 

תכני האתר

נתוני המוצרים אשר מופיעים באתר ו/או ע"י נותני השרות באתר, הינם באחריותם הבלעדית של משווקי ו/או יצרניי המוצרים. האתר לא אחראי לתוכנם של הנתונים שנמסרו לידיו. האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרטי מוצרים, פרסומות ומודעות, הנמסרים ע"י מפרסמים שונים. תכנים כאמור עשויים להיות בצורת טקסט, תמונה או קול. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה, והחברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר. יובהר כי אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצר הנמכר בחנות (תוסף מזון, תרופה או כל מוצר אחר), יש לעיין בעלון הצרכן ולהתייעץ ברופא, ברוקח או בכל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך.

מי רשאי לקנות באתר אינדיין סטור?

בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף ו/או בכל חשבון PayPal, רשאים לרכוש מוצרים באתר אינדיין סטור באינטרנט, בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות או דרכון. 

למרות זאת, אינדיין סטור רשאית, שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר אינדיין סטור - וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית אינדיין סטור לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר מגה באינטרנט בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • אם בעת ההרשמה באתר "אינדיין סטור" באינטרנט מסרתם במתכוון פרטים שגויים;

  • אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר אינדיין סטור באינטרנט.

  • אם השתמשתם בשירותי אתר אינדיין סטור באינטרנט לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

  • אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע מגה קמעונאות.

  • אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

מחירים

מוצרים הנמכרים לפי משקל

באתר אינדיין סטור באינטרנט תמצאו מוצרים רבים, שמחירם תלוי במשקל. מחירי מוצרים אלה מפורטים ליד כל מוצר ומוצר בצירוף יחידת המשקל אליה מתייחס המחיר (מחיר לק"ג, מחיר ל- 100 גרם וכד').

מטבע הדברים, במוצרים המסופקים לפי משקל תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק לכם בפועל. החשבון הסופי ייערך על-פי משקל המוצרים בפועל (ולא בהכרח על-פי המשקל המבוקש, שציינתם בעת הזמנתכם).

דמי משלוח

לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. דמי המשלוח בהם תחויבו יוצגו ב"עגלה שלי" ובכל מקרה יוצגו בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.

הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיוב'. 
 

 

קישורים באתר

באתר עשויים להמצא קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. פרסום קישורים באתר אינו מעיד על הסכמת האתר לתוכן המופיע בעמודים המקושרים וכן האתר אינו ערב לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ולנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות. החברה אינה יכולה להתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לדפי אינטרנט פעילים. החברה רשאית לנהל את פרסום הקישורים בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.

קניין רוחני

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר ועיצובו שמורים להנהלת האתר ו/או לצד ג' בהתאם להסכמים ובאישור שימוש. משום כך, קיים אסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות ולעבד כל דבר הקשור באתר תכניו המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

משלוח חומר פרסומי

הסכמתו של הלקוח לתנאי תקנון זה, מהווה את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח - 2008 (להלן: "החוק"). מובהר כי במידה ויסכים הלקוח לתנאים אלו, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו בכל עת מהסכמה זו, וזאת בתנאי כי ישלח הודעה מסודרת כדי להפסיק משלוח תוכן זה- על הלקוח לבצע הסרה מסודרת דרך לינק קישור המיועד לכך במייל שקיבל, או למלא טופס בקשה שכותרתו "הסרה מרשימת התפוצה", דרך אפשרות "צור קשר" באתר או לחילופין לשלוח מייל עם בקשת הסרה. כל עוד הלקוח לא ביטל את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת, החברה רשאית, בכפוף לחוק, להשתמש בפרטי על מנת להציג ללקוחות האתר עדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלוונטי לגביהם, בין באימייל, בין במסרונים (SMS) ובין בדרכים אחרות ובין חומרים שהחברה יבחרו להעביר ללקוח.

רכישה מכוונות דרך האתר

החברה מאפשרת ללקוחותיה לרכוש את מוצריה באופן מקוון באמצעות מערכת סליקה אוטומטית. כל תעבורת המידע הרגיש מוצפנת בפרוטוקול SSL המגן על המידע. החברה מתחייבת לשמור בסודיות את הפרטים האישיים שנמסרים לידה וכן את הרכישות שביצע הלקוח. במידה ולמרות הכל, יעשה שימוש לרעה בפרטי כרטיס האשראי, ע"פ חוק- מחויבת החברה המנפיקה את כרטיס האשראי להחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה.

משלוח וטיפול בהזמנות

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שההזמנה תגיע במהירות, ובהתאם לסל המוצרים שעודכן בעת הרכישה. יחד עם זאת, עושיות להתרחש טעויות אנוש בעת ליקוט פריטים להזמנה וטיפול במשלוח.

מוצרים שאזלו מהמלאי

אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים שיימצא באותה עת בידי החנות. אנו עושים משקיעים זמן ומאמץ בתחזוקת מלאים אך במקרים חריגים אינדיין סטור עשויה שלא לספק מוצרים שחסרים במלאי החנות בעת ליקוט ההזמנה. כמובן שבמקרה שכזה לא תחויבו עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. אינדיין סטור לא תישא בשום טענה, תביעה או דרישה בגין מוצרים שלא סופקו (כאמור, יבוצע זיכוי בגינם).

להלן תנאי הרכישה באתר:

ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה ע"י בעל כרטיס האשראי.

כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה.

החברה מתחייבת לספק ללקוחותיה מוצרים תקינים וחדשים.

החברה תישא באחריות מקסימלית עד לגובה עלות המוצר כפי שנרכש ע"י הלקוח.

התחיבות לאיכות וטיב המוצר הינה מחובתו של היצרן ו/או הספק, בכפוף לחוקים ולתקנות להגנת הצרכן.

האתר יחליף כל מוצר פגום אשר הגיע לידיו של הלקוח בכפוף לתנאים הבאים: המוצר נשלח חזרה תוך 14 ימים מיום קבלתו. המוצר יוחזר באריזתו המקורית בלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מצומצם עד אשר התגלה כי אינו תקין. המוצר נשלח בדואר לאינדיין סטור התבור 6, מושב שער אפריים. הלקוח יצרף את פרטיו המלאים למוצר שיוחזר ויסכים לכך שהחברה תעביר את פרטיו ופרטי תלונתו ליצרן ו/או הספק של אותו מוצר פגום.

במידה ותחול שגיאה - בתיאור המוצר, מחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר שיוקלד, או בעת קבלת הנתונים מהלקוח במעמד מסירת פרטים לביצוע הרכישה, תיהייה החברה רשאית לבטל את הרכישה.

על הלקוח להתחייב למסור מידע מדויק ומעודכן. החברה שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי במידה והתחיבות זו תופר ע"י הלקוח.

האתר לא ישא באחריות כלשהי לוירוסים, תקלות או כל גורם אחר אשר עלול להפריע, לפגום בשירותי האתר, מערכת המחשב או בתשתית המשתמש.

 

כל הרוכש מוצר באתר www.indian-store.co.il ("אינדיין סטור")
רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). 
ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):
1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל
   את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
2. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל
   את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם,
   כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו,
   ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים,
   שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 

 
ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לאינדיין סטור בלבד, באמצעות אימאייל info@indian-store.co.il
ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של אינדיין סטור בווטסאפ 0542196060.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר
או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה
("אי התאמה"), תחזיר אינדיין סטור, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,
את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם,
תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות אינדיין סטור.(התבור 6 מושב שער אפרים)
 
ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם .
היה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם להשתמש בשירותי ההחזרה של אינדיין סטור דמי החזרה בנוסף לדמי הביטול.
ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל,
הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה,
תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

 
ז. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם,
לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם
ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של אינדיין סטור לתבוע את נזקיה בשל כך. 
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק
ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.פרטיות

החברה עשויה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש ברשת, וזאת לצורך שיפור שירותי החברה והאתר, לצורך פרסום ממוקד או לצורך מסחרי אחר בכפוף לחוק.

תקפות משפטית

תקפות הכתוב במסמך זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, בין החברה המפעילה את האתר לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה של המשתמש לתנאים המופיעים במסמך זה. כל סוגיה משפטית תידון בהתאם לחוק הישראלי, במקרה ויועלה צורך לערכאה משפטית, אזי הדיון יעשה בירושלים בלבד או במקום שיוסכם ע"י הנהלת החברה.

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד השירות   054-2196060

אנו מברכים על כניסתכם לאתר המקוון "אינדיין סטור"  www.indian-store.co.il (להלן: "האתר").

 השימוש באתר כפוף לקריאתו ולהסכמתו של כל גולש לתנאי תקנון זה. בעלי האתר הינם ראגה גלובל טרידיינג מרח' התבור 6, מושב שער אפרים.

פעילות מכירת מוצרי המזון בהתאם להנחיות ולנהלי משרד הבריאות .

השימוש באתר, בתכניו, בשירותים וברכישת המוצרים תעשה בכפוף למופיע במסמך זה ובהתאם להנחיות המופיעות באתר עצמו. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לגברים ונשים כאחד. בכל מקום בתקנון בו מופיעה המילה ”חברה”, תהא הכוונה בנוסף גם לאתר, לשירותים הניתנים באתר, לעובדי האתר, עובדי החברה וכל בעל תפקיד באתר בחברה. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר וכל מה שתמצא החברה לנכון ע"פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. המשתמש לא יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

המחירים באתר

כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ. 

תכני האתר

נתוני המוצרים אשר מופיעים באתר ו/או ע"י נותני השרות באתר, הינם באחריותם הבלעדית של משווקי ו/או יצרניי המוצרים. האתר לא אחראי לתוכנם של הנתונים שנמסרו לידיו. האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרטי מוצרים, פרסומות ומודעות, הנמסרים ע"י מפרסמים שונים. תכנים כאמור עשויים להיות בצורת טקסט, תמונה או קול. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה, והחברה לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר. יובהר כי אין לראות במידע המופיע באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצר הנמכר בחנות (תוסף מזון, תרופה או כל מוצר אחר), יש לעיין בעלון הצרכן ולהתייעץ ברופא, ברוקח או בכל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך.

מי רשאי לקנות באתר אינדיין סטור?

בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף ו/או בכל חשבון PayPal, רשאים לרכוש מוצרים באתר אינדיין סטור באינטרנט, בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות או דרכון. 

למרות זאת, אינדיין סטור רשאית, שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר אינדיין סטור - וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית אינדיין סטור לבטל את זכאותכם לבצע עסקאות באתר מגה באינטרנט בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • אם בעת ההרשמה באתר "אינדיין סטור" באינטרנט מסרתם במתכוון פרטים שגויים;

  • אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר אינדיין סטור באינטרנט.

  • אם השתמשתם בשירותי אתר אינדיין סטור באינטרנט לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

  • אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע מגה קמעונאות.

  • אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

מחירים

מוצרים הנמכרים לפי משקל

באתר אינדיין סטור באינטרנט תמצאו מוצרים רבים, שמחירם תלוי במשקל. מחירי מוצרים אלה מפורטים ליד כל מוצר ומוצר בצירוף יחידת המשקל אליה מתייחס המחיר (מחיר לק"ג, מחיר ל- 100 גרם וכד').

מטבע הדברים, במוצרים המסופקים לפי משקל תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק לכם בפועל. החשבון הסופי ייערך על-פי משקל המוצרים בפועל (ולא בהכרח על-פי המשקל המבוקש, שציינתם בעת הזמנתכם).

דמי משלוח

לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. דמי המשלוח בהם תחויבו יוצגו ב"עגלה שלי" ובכל מקרה יוצגו בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.

הלקוח מאשר שידוע לו שהשליח לא יעלה בבניין לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית, או לבניין עם קשיי גישה לכניסה, למשל בשל שיפוצים, עבודות תמ"א וכיוב'. 
 

 

קישורים באתר

באתר עשויים להמצא קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. פרסום קישורים באתר אינו מעיד על הסכמת האתר לתוכן המופיע בעמודים המקושרים וכן האתר אינו ערב לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ולנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות. החברה אינה יכולה להתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לדפי אינטרנט פעילים. החברה רשאית לנהל את פרסום הקישורים בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.

קניין רוחני

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר ועיצובו שמורים להנהלת האתר ו/או לצד ג' בהתאם להסכמים ובאישור שימוש. משום כך, קיים אסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות ולעבד כל דבר הקשור באתר תכניו המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

משלוח חומר פרסומי

הסכמתו של הלקוח לתנאי תקנון זה, מהווה את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח - 2008 (להלן: "החוק"). מובהר כי במידה ויסכים הלקוח לתנאים אלו, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו בכל עת מהסכמה זו, וזאת בתנאי כי ישלח הודעה מסודרת כדי להפסיק משלוח תוכן זה- על הלקוח לבצע הסרה מסודרת דרך לינק קישור המיועד לכך במייל שקיבל, או למלא טופס בקשה שכותרתו "הסרה מרשימת התפוצה", דרך אפשרות "צור קשר" באתר או לחילופין לשלוח מייל עם בקשת הסרה. כל עוד הלקוח לא ביטל את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת, החברה רשאית, בכפוף לחוק, להשתמש בפרטי על מנת להציג ללקוחות האתר עדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלוונטי לגביהם, בין באימייל, בין במסרונים (SMS) ובין בדרכים אחרות ובין חומרים שהחברה יבחרו להעביר ללקוח.

רכישה מכוונות דרך האתר

החברה מאפשרת ללקוחותיה לרכוש את מוצריה באופן מקוון באמצעות מערכת סליקה אוטומטית. כל תעבורת המידע הרגיש מוצפנת בפרוטוקול SSL המגן על המידע. החברה מתחייבת לשמור בסודיות את הפרטים האישיים שנמסרים לידה וכן את הרכישות שביצע הלקוח. במידה ולמרות הכל, יעשה שימוש לרעה בפרטי כרטיס האשראי, ע"פ חוק- מחויבת החברה המנפיקה את כרטיס האשראי להחזיר ללקוח את מלוא סכום העסקה.

משלוח וטיפול בהזמנות

אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שההזמנה תגיע במהירות, ובהתאם לסל המוצרים שעודכן בעת הרכישה. יחד עם זאת, עושיות להתרחש טעויות אנוש בעת ליקוט פריטים להזמנה וטיפול במשלוח.

מוצרים שאזלו מהמלאי

אספקת המוצרים בפועל כפופה למלאי המוצרים שיימצא באותה עת בידי החנות. אנו עושים משקיעים זמן ומאמץ בתחזוקת מלאים אך במקרים חריגים אינדיין סטור עשויה שלא לספק מוצרים שחסרים במלאי החנות בעת ליקוט ההזמנה. כמובן שבמקרה שכזה לא תחויבו עבור מוצרים שלא יסופקו בפועל. אינדיין סטור לא תישא בשום טענה, תביעה או דרישה בגין מוצרים שלא סופקו (כאמור, יבוצע זיכוי בגינם).

להלן תנאי הרכישה באתר:

ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה ע"י בעל כרטיס האשראי.

כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע"י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה.

החברה מתחייבת לספק ללקוחותיה מוצרים תקינים וחדשים.

החברה תישא באחריות מקסימלית עד לגובה עלות המוצר כפי שנרכש ע"י הלקוח.

התחיבות לאיכות וטיב המוצר הינה מחובתו של היצרן ו/או הספק, בכפוף לחוקים ולתקנות להגנת הצרכן.

האתר יחליף כל מוצר פגום אשר הגיע לידיו של הלקוח בכפוף לתנאים הבאים: המוצר נשלח חזרה תוך 14 ימים מיום קבלתו. המוצר יוחזר באריזתו המקורית בלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מצומצם עד אשר התגלה כי אינו תקין. המוצר נשלח בדואר לאינדיין סטור התבור 6, מושב שער אפריים. הלקוח יצרף את פרטיו המלאים למוצר שיוחזר ויסכים לכך שהחברה תעביר את פרטיו ופרטי תלונתו ליצרן ו/או הספק של אותו מוצר פגום.

במידה ותחול שגיאה - בתיאור המוצר, מחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר שיוקלד, או בעת קבלת הנתונים מהלקוח במעמד מסירת פרטים לביצוע הרכישה, תיהייה החברה רשאית לבטל את הרכישה.

על הלקוח להתחייב למסור מידע מדויק ומעודכן. החברה שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי במידה והתחיבות זו תופר ע"י הלקוח.

האתר לא ישא באחריות כלשהי לוירוסים, תקלות או כל גורם אחר אשר עלול להפריע, לפגום בשירותי האתר, מערכת המחשב או בתשתית המשתמש.

 

כל הרוכש מוצר באתר www.indian-store.co.il ("אינדיין סטור")
רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). 
ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):
1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל
   את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
2. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל
   את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם,
   כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו,
   ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים,
   שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. 

 
ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לאינדיין סטור בלבד, באמצעות אימאייל info@indian-store.co.il
ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של אינדיין סטור בווטסאפ 0542196060.

ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר
או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה
("אי התאמה"), תחזיר אינדיין סטור, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,
את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם,
תבטל את החיוב בשל העסקה תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.
אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות אינדיין סטור.(התבור 6 מושב שער אפרים)
 
ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם .
היה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם להשתמש בשירותי ההחזרה של אינדיין סטור דמי החזרה בנוסף לדמי הביטול.
ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל,
הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה,
תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

 
ז. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם,
לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם
ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של אינדיין סטור לתבוע את נזקיה בשל כך. 
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק
ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.פרטיות

החברה עשויה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש ברשת, וזאת לצורך שיפור שירותי החברה והאתר, לצורך פרסום ממוקד או לצורך מסחרי אחר בכפוף לחוק.

תקפות משפטית

תקפות הכתוב במסמך זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, בין החברה המפעילה את האתר לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה של המשתמש לתנאים המופיעים במסמך זה. כל סוגיה משפטית תידון בהתאם לחוק הישראלי, במקרה ויועלה צורך לערכאה משפטית, אזי הדיון יעשה בירושלים בלבד או במקום שיוסכם ע"י הנהלת החברה.

בכל שאלה ניתן לפנות למוקד השירות   054-2196060
יש לך שאלה? בוא נשוחח ב-WhatsApp